Menu

Ladda ner meny/Download menu

Kött/Meat

Vi serverar svenskt kött, vad vi anser vara, av den bästa kvalitén. Undantaget vid olika tillfällen, då vi har kött på besök från andra länder.

Ryggbiff, entrécôte och T-Ben stek skärs från vårt eget lager med stockar som har mörat till sig i minst 28 dagar, detta för att uppnå maximal mörhet och för att få ut, vad vi anser vara, den sanna smaken av nötkött. Stekgrad väljs av dig enligt Bleu/Rare/Medium Rare/Medium/Medium Well/Well


We serve Swedish meat, what we consider being, of the best quality. On different occasions we can have meat on the menu from other countries.

Our steaks (sirloin, ribeye, T-Bone) are cut from our own stock with logs that have matured for at least 28 days, this to achieve maximum tenderness and bring out, what we consider being, the true taste of beef. Temprature is chosen by you according to Bleu/Rare/MediumRare/Medium/MediumWell/Well

Burgers

Våra hamburgare tillreds på plats och består av hängmörad kött av högrev, bringa och paryr. Stekgrad väljs av dig enligt Rare / Medium / Well


All our burgers are prepared on site and is a minced mixture of chuck steak, brisket. Temprature is chosen by you according to Rare / Medium / Well